Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dane teleadresowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gryficach

ul. Pocztowa 4
72-300 Gryfice 

tel.:  +48 91 384 26 16 (Biuro Obsługi Placówek)

Zarząd Koła      - wew. 24 – Tomasz Jędzura (sekretarz Zarządu, kierownik BOP)
Dyrektor OREW - wew. 22 – Alicja Szczecińska
Kierownik WTZ  - wew. 23 – Renata Mazurek


fax: + 48 91 384 84 87

Poczta e-mail:
Zarząd Koła:
 zk.gryfice@psouu.org.pl 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy:
orew@psouugryfice.nazwa.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej:
wtz@psouugryfice.nazwa.pl
Biuro Obsługi Placówek:
 biuro@psouugryfice.nazwa.pl


Oddział OREW w Rogowie
Rogowo 47
72-330 Mrzeżyno

tel.: +48 91 852 42 23  - Katarzyna Kowalska (z-ca dyrektora OREW)

Poczta e-mail:
orew.rogowo@psouugryfice.nazwa.pl


numer KRS 0000064590

NIP 857-10-65-669             REGON 811179787

Konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH  09 9376 0001 2001 0012 9105 0001

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0