Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zbieramy na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną

     W dniu 1 marca 2017r. wystartujemy po raz trzeci w ogólnopolskiej kampanii charytatywnej "Kilometry Dobra". Głównym celem kampanii charytatywnej jest pomoc w zbiórce pieniędzy na cele statutowe organizacji biorących w niej udział. Organizatorem kampanii jest Polski Instytut Filantropii. 

        W związku z tym, iż fundusze zebrane podczas zeszłorocznej kampanii w Gryficach okazały się niewystarczające, w tym roku, zebrane środki również planujemy zbierać na r
ozwój mieszkalnictwa wspomaganego – tworzenia warunków do zamieszkiwania osób  niepełnosprawnych samodzielnie wśród społeczności lokalnej. W zeszłym roku na powyższy cel zebraliśmy 44 455 PLN. Niestety mimo, iż Gryficki TBS dysponował wolnym lokalem, zebrane środki były niewystarczające - sam koszt opłaty partycypacyjnej + odstępne lokatorowi to 60 000 zł, bez kosztów wyposażenia mieszkania, które również należałoby ponieść. Z tych też powodów zdecydowaliśmy o kontynuacji zbiórki na ten cel w tym roku.

      W roku 2015, gdy pierwszy raz uczestniczylismy w kampanii Kilometry Dobra, zbieraliśmy fundusze na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Udało nam sie wówczas zebrać 48 818 PLN. Ten cel uda nam się w końcu zrealizować w tym roku. Na początku lutego bieżącego roku podpisaliśmy umowę na dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia dwóch wózków inwalidzkich oraz rampę do ich wprowadzania. Koszt pojazdu to 180 687 PLN. Realizacja celu była możliwa dzięki hojności naszych darczyńców, którym serdecznie dziękujemy, oraz otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 000 PLN. Planowana dostawa pojazdu to koniec kwietnia 2017 roku.

Rozwijając formę mieszkalnictwa wspomaganego, chcielibyśmy zaś położyć większy nacisk na prowadzenie rehabilitacji społecznej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, która polegałaby na ich usamodzielnianiu, kształtowaniu ogólnej zaradności, odpowiedzialności,  uczestnictwa w życiu społecznym, co pozwoli przygotować te osoby do samodzielnej egzystencji w przyszłości. Pragniemy podkreślić, iż myśląc o przygotowywaniu podopiecznych naszych placówek do samodzielnego zamieszkania, w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę osoby posiadające trudną sytuację rodzinną, dla których osiągnięcie samodzielności jest sprawą priorytetową. Proponowane przez nas rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla osoby niepełnosprawnej oraz tańsze, niż umieszczenie jej w Domu Pomocy Społecznej.

W 2013 roku, z zasóbów Gryfickiego TBS, pozyskaliśmy mieszkanie w  którym prowadzimy namiastkę mieszkalnictwa wspomaganego. Mieszkanie na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia, zamieszkują dwie nasze podopieczne – uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej, które solidarnie ponoszą koszty utrzymania mieszkania – najmu oraz mediów. Samodzielnie ponoszą również koszty zakupu wyżywienia, środków czystości itp. wydatków. Nad funkcjonowaniem podopiecznych zamieszkujących mieszkanie czuwa asystent z wieloletnim doświadczeniem w pracy  w opiece społecznej, dbając o pozyskiwanie pomocy socjalnej w formie dodatków mieszkaniowych, dopłat do obiadów, czuwa nad terminowością dokonywanych przez nie opłat, pomaga w zakupach oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.

Zebrane w ramach kampanii środki finansowe pozwolą nam na pozyskanie kolejnego mieszkania i jego wyposażenie, tak aby stworzyć niezbędne warunki do zamieszkania dla kolejnych naszych podopiecznych, dla których własny kąt jest sprawą nieosiągalną.


Finał tegorocznej kampanii zaplanowany jest na dni 3-4 czerwca 2017r. W tym dniu, organizacje partnerskie podejmą próbę ułożenia nieprzerwanego ciągu z monet o nominale 1 zł w celu pobicia aktualnego rekordu Guinnessa i ustanowienia nowego rekordu Polski. Obecny rekord Guinnessa należy do austriackiej organizacji BG/ BORG Kirchdorf an der Krems, która 9 grudnia 2011 roku, po prawie roku zbierania pieniędzy, ułożyła ciąg o długości 75,24 km, składający się z miliona jednocentówek euro.
     
Zapraszamy do włączenia się do akcji!!!

Przyłącz się do akcji
i wesprzyj nas już dziś!

Wpłać dowolną kwotę na numer naszego konta: BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH
09 9376 0001 2001 0012 9105 0001
(z dopiskiem „Kilometry Dobra")

lub za pośrednictwem systemu PayPal:

lub kliknij kwotę poniżej
i wybierz swoją długość dobra!

Możesz też sam wybrać  kwotę jaką chcesz wpłacić

Akcję ”Kilometry Dobra” można wesprzeć poprzez: 
  • wpłaty do puszek podczas kwest oraz imprez;
  • do skarbon stacjonarnych w wyznaczonych miejscach.
  • w siedzibie naszego Koła: Gryfice, ul. Pocztowa 4; 
  • bezpośrednio na konto bankowe Bank PEKAO SA nr konta: 06 1240 3842 1111 0010 2922 7719 (z dopiskiem „Kilometry Dobra")
  • poprzez stronę internetową www.psouugryfice.pl oraz stronę kampanii www.kilometrydobra.pl, za pośrednictwem systemu płatności internetowych.

Zeszłoroczne efekty naszej kampanii

Dzięki ubiegłorocznej kampanii, zebraliśmy środki w wysokości 44.455 PLN, z przeznaczeniem na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego osób niepełnosprawnych.
Niestety, ale zebrane środki okazały sie niewystarczające, w związku z czym w tym roku będziemy kontynuować zbiórkę na powyższy cel.

W akcji wspierają nas: