Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wybierana jest na czteroletnią kadencję, podczas Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Koła.

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2015 - 2019:

  • Maria Rachowska     - Przewodnicząca
  • Teresa Ostapiuk      - Sekretarz
  • Andrzej Bachorski    - Członek