Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracownia gospodarstwa domowego

    Głównym zadaniem tej pracowni jest nabycie i utrwalenie w uczestnikach umiejętności wykonywania zwykłych czynności życia codziennego. Pracownia rozwija umiejętności związane z samoobsługą żywieniową, przygotowaniem, podaniem i spożywaniem posiłków oraz związanymi z tym czynnościami porządkowymi. Zwraca się tu dużą uwagę na umiejętność ekonomicznego gospodarowania pieniędzmi oraz żywnością jako materiałem terapeutycznym.