Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracownia prac w papierze

          Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie sprawności manualnej uczestników, ich koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz ogólnej sprawności fizycznej (najgłębiej upośledzonych). Sprawność manualną rozwija się przez pracę w papierze, cięcie, wycinanie, wydzieranie oraz wyklejanie, lepienie, modelowanie, kolorowanie, malowanie. Praca uczestników grupowana jest w etapy, które pokonywane są przez nich z lepszym lub gorszym efektem końcowym. Metoda, technika i forma terapii jest dostosowana do każdego uczestnika indywidualnie.