Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach, swoimi działaniami  obejmuje obszar powiatu gryfickiego oraz gminę Resko od 1993 roku.
         Na dzień dzisiejszy opieką, edukacją i rehabilitacją obejmuje ponad setkę dzieci, młodzieży i dorosłych w prowadzonych przez siebie placówkach: Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej.