Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zarząd Koła

Zarząd Koła jest wybierany na czteroletnią kadencję, podczas Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Koła.

Skład Zarządu na lata 2015 - 2019:

  • Wincenty Heilik                 - Przewodniczący
  • Krzysztof Zbytnik              - Wiceprzewodniczący
  • Małgorzata Siemaszko      - Skarbnik
  • Tomasz Jędzura               - Sekretarz
  • Lech Bakalarski                - Członek